SommarLOVSVECKA

Alnäs läger vänder sig till barn och ungdomar som vill prova på olika aktiviteter ledda av utbildade och engagerade ledare. Målet är att alla aktiviteter till största del ska bedrivas utomhus.

Även på specialläger som tex. segling, cirkus eller tennis ska barnen få möjlighet att prova på andra saker, leka eller bada. Alnäs dagläger ska ge barnen möjlighet att prova på och stimulera till att skapa nya fritidsintressen.

Alnäs sommarlovsläger sker med stöd av Uppsala kommun

Kontakta oss
Följ oss

Mälarvägen 14-16,

756 53 Uppsala

KFUM logo