FRÅNVARO

Om ert barn är frånvarande någon dag skall detta anmälas till receptionen. Målsman är skyldig att meddela berörda ledare om barnet hämtas tidigare. 

Vid sjukdomssymptom som kan vara covid-19 vill vi att barnet stannar hemma minst två dagar efter denne är symptomfri. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer där det står följande: 

 

"Generella råd

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt"

 

sommar@kfumalnas.se

eller ring till oss på 018-324015 och 018-324006

Kontakta oss
Följ oss

Mälarvägen 14-16,

756 53 Uppsala

KFUM logo